Rô Ti

Rô Ti

Tên thật: Nguyễn Chí Hướng
Sinh: 10/07
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Rô Ti
Video Rô Ti
Ca sĩ Nhạc Trẻ