Ricky Star

Ricky Star

Tên thật: Trần Tiến
Sinh: 26/6/1994
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Ricky Star
Video Ricky Star
Ca sĩ Rap Việt