Red Velvet

Red Velvet

Tên thật: Red Velvet
Sinh: 1/8/2014
Quốc gia: South Korea
Bài Hát Red Velvet
Video Red Velvet
Ca sĩ Hàn Quốc