R.Tee

R.Tee

Tên thật: Lã Thành Long
Sinh: 14/03
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát R.Tee
Video R.Tee
Ca sĩ Nhạc Trẻ