Quang Tuấn

Quang Tuấn

Tên thật: Quang Tuấn
Sinh: 1976
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Quang Tuấn
Ca sĩ Nhạc Trẻ