Phú Lê

Phú Lê

Tên thật: Lê Văn Phú
Sinh: 13/08/1980
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Phú Lê
Video Phú Lê
Ca sĩ Nhạc Trẻ