Phan Đinh Tùng

Phan Đinh Tùng

Tên thật: Phan Thy Phương Tùng
Sinh: 26/12/1980
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Phan Đinh Tùng
Video Phan Đinh Tùng
Ca sĩ Nhạc Trẻ