Phạm Trưởng

Phạm Trưởng

Tên thật: Phạm Trưởng
Sinh: 12/01/1985
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Phạm Trưởng
Video Phạm Trưởng
Ca sĩ Nhạc Trẻ