Paul Mauriat

Paul Mauriat

Tên thật: Paul Mauriat
Sinh: 04/03/1925
Quốc gia: France
Bài Hát Paul Mauriat
Ca sĩ Hòa Tấu