Orange

Orange

Tên thật: Khương Hoàn Mỹ
Sinh: 02/1996
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Orange
Video Orange
Ca sĩ Nhạc Trẻ