Olivia Ong

Olivia Ong

Tên thật: Vương Lệ Đình
Sinh: 02/10/1985
Quốc gia: Singapore
Bài Hát Olivia Ong
Video Olivia Ong
Ca sĩ liên quan