NMB48

NMB48

Tên thật: NMB48
Sinh: 09/10/2010
Quốc gia: Japan
Bài Hát NMB48
Video NMB48
Ca sĩ Nhật Bản