Nhạc Ngoại Lời Việt: Khúc Lan

Nhạc Ngoại Lời Việt: Khúc Lan

Tên thật: Nhạc Ngoại Lời Việt: Khúc Lan
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Nhạc Ngoại Lời Việt: Khúc Lan
Ca sĩ Nhạc Trẻ