Ngọc Linh

Ngọc Linh

Tên thật: Trần Ngọc Linh
Sinh: 24/12/1979
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Ngọc Linh
Video Ngọc Linh
Ca sĩ Nhạc Trẻ