Nathan Lee

Nathan Lee

Tên thật: Trương Triều Trúc Lân
Sinh: 31/07/1983
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Nathan Lee
Video Nathan Lee
Ca sĩ Nhạc Trẻ