Nas

Nas

Tên thật: Nasir bin Olu Dara Jones
Sinh: 14/09/1973
Quốc gia: United States
Bài Hát Nas
Video Nas
Ca sĩ Âu Mỹ