N Ly

N Ly

Tên thật: Đỗ Hồng Nhung
Sinh: 14/01/1995
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát N Ly
Video N Ly
Ca sĩ Nhạc Trẻ