Myra Trần

Myra Trần

Tên thật: Trần Minh Như
Sinh: 03/06/1999
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Myra Trần
Video Myra Trần
Ca sĩ Nhạc Trẻ