Mozart

Mozart

Tên thật: Wolfgang Amadeus Mozart
Sinh: 27/01/1756
Quốc gia: Austria
Bài Hát Mozart
Ca sĩ Âu Mỹ