Minh Vương M4U

Minh Vương M4U

Tên thật: Trần Trương Minh Vương
Sinh: 21/12/1984
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Minh Vương M4U
Video Minh Vương M4U
Ca sĩ Nhạc Trẻ