Minh Phương

Minh Phương

Tên thật: Minh Phương
Sinh: 1985
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Minh Phương
Ca sĩ Nhạc Trẻ