Minh Hằng

Minh Hằng

Tên thật: Lê Ngọc Minh Hằng
Sinh: 22/06/1987
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Minh Hằng
Video Minh Hằng
Ca sĩ Nhạc Trẻ