Miley Cyrus

Miley Cyrus

Tên thật: Miley Ray Cyrus
Sinh: 23/11/1992
Quốc gia: United States
Bài Hát Miley Cyrus
Video Miley Cyrus
Ca sĩ Âu Mỹ