Michael Bublé

Michael Bublé

Tên thật: Michael Steven Bublé
Sinh: 09/09/1975
Quốc gia: Canada
Bài Hát Michael Bublé
Video Michael Bublé
Ca sĩ Âu Mỹ