Lyna Thùy Linh

Lyna Thùy Linh

Tên thật: Âu Thị Thùy Linh
Sinh: 02/11/1992
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Lyna Thùy Linh
Video Lyna Thùy Linh
Ca sĩ Nhạc Trẻ