LyLy

LyLy

Tên thật: Nguyễn Hoàng Ly
Sinh: 01/01/1996
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát LyLy
Video LyLy
Ca sĩ Nhạc Trẻ