Lý Vũ Xuân

Lý Vũ Xuân

Tên thật: Lý Vũ Xuân
Sinh: 10/03/1984
Quốc gia: China
Bài Hát Lý Vũ Xuân
Video Lý Vũ Xuân
Ca sĩ Hoa Ngữ