Lý Vinh Hạo

Lý Vinh Hạo

Tên thật: 李荣浩
Sinh: 11/07/1985
Quốc gia: China
Bài Hát Lý Vinh Hạo
Video Lý Vinh Hạo
Ca sĩ Hoa Ngữ