Lưu Nhược Anh

Lưu Nhược Anh

Tên thật: Lưu Nhược Anh
Sinh: 01/06/1970
Quốc gia: Taiwan
Bài Hát Lưu Nhược Anh
Video Lưu Nhược Anh
Ca sĩ Hoa Ngữ