Lưu Đào

Lưu Đào

Tên thật: Lưu Đào
Sinh: 12/07/1978
Quốc gia: Taiwan
Bài Hát Lưu Đào
Video Lưu Đào
Ca sĩ Hoa Ngữ