Lưu Chí Vỹ

Lưu Chí Vỹ

Tên thật: Lưu Chí Vỹ
Sinh: 2/12/1983
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Lưu Chí Vỹ
Video Lưu Chí Vỹ
Ca sĩ Nhạc Trẻ