Lưu Bích

Lưu Bích

Tên thật: Lưu Bích
Sinh: 28/12/1968
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Lưu Bích
Video Lưu Bích
Ca sĩ Nhạc Trẻ