Lưu Bảo Huy

Lưu Bảo Huy

Tên thật: Nguyễn Thành Chương
Sinh: 09/10/1987
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Lưu Bảo Huy
Video Lưu Bảo Huy
Ca sĩ Nhạc Trẻ