Lương Tử Đan

Lương Tử Đan

Tên thật: Lương Tử Đan
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: China
Bài Hát Lương Tử Đan
Ca sĩ Hoa Ngữ