Lương Thế Minh

Lương Thế Minh

Tên thật: Lương Thế Minh
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Lương Thế Minh
Video Lương Thế Minh
Ca sĩ Nhạc Trẻ