Lương Gia Huy

Lương Gia Huy

Tên thật: Lương Đình Hiệp
Sinh: 13/11/1980
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Lương Gia Huy
Video Lương Gia Huy
Ca sĩ Nhạc Trẻ