Long Hải

Long Hải

Tên thật: Đào Đức Vương
Sinh: 28/02/1992
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Long Hải
Video Long Hải
Ca sĩ Nhạc Trẻ