Long.C

Long.C

Tên thật: Nguyễn Thành Long
Sinh: 16/09/1995
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Long.C
Video Long.C
Ca sĩ Nhạc Trẻ