Lion Boy

Lion Boy

Tên thật: Đòan Quốc Vũ
Sinh: 08/08/1993
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Lion Boy
Ca sĩ Nhạc Trẻ