Lee Seung Chul

Lee Seung Chul

Tên thật: Lee Seung Chul
Sinh: 5/12/1966
Quốc gia: South Korea
Bài Hát Lee Seung Chul
Video Lee Seung Chul
Ca sĩ Hàn Quốc