Lâm Tuấn Kiệt

Lâm Tuấn Kiệt

Tên thật: Lâm Tuấn Kiệt
Sinh: 27/03/1981
Quốc gia: Singapore
Bài Hát Lâm Tuấn Kiệt
Video Lâm Tuấn Kiệt
Ca sĩ Hoa Ngữ