Lâm Tử Tường

Lâm Tử Tường

Tên thật: Geogre Lam
Sinh: 13/10/1947
Quốc gia: China
Bài Hát Lâm Tử Tường
Video Lâm Tử Tường
Ca sĩ Hoa Ngữ