Lâm Nhật Tiến

Lâm Nhật Tiến

Tên thật: Lâm Nhật Tiến
Sinh: 1981
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Lâm Nhật Tiến
Ca sĩ Nhạc Trẻ