Lã Phong Lâm

Lã Phong Lâm

Tên thật: Lã Phong Lâm
Sinh: 20/02/1980
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Lã Phong Lâm
Video Lã Phong Lâm
Ca sĩ Nhạc Trẻ