Kiwi Ngô Mai Trang

Kiwi Ngô Mai Trang

Tên thật: Ngô Mai Trang
Sinh: 1982
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Kiwi Ngô Mai Trang
Video Kiwi Ngô Mai Trang
Ca sĩ Nhạc Trẻ