Kim Yuna

Kim Yuna

Tên thật: Kim Yuna
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: South Korea
Bài Hát Kim Yuna
Video Kim Yuna
Ca sĩ Hàn Quốc