Kim Ny Ngọc

Kim Ny Ngọc

Tên thật: Kim Ny Ngọc
Sinh: 30/10
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Kim Ny Ngọc
Video Kim Ny Ngọc
Ca sĩ Nhạc Trẻ