Kim Jun See

Kim Jun See

Tên thật: Trần Thị Thùy Dung
Sinh: 16/08
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Kim Jun See
Video Kim Jun See
Ca sĩ Nhạc Trẻ