Khánh Ly

Khánh Ly

Tên thật: Nguyễn Thị Lệ Mai
Sinh: 06/03/1945
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Khánh Ly
Video Khánh Ly
Ca sĩ Nhạc Trịnh