Khánh Lâm

Khánh Lâm

Tên thật: Khánh Lâm
Sinh: 21/07/1991
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Khánh Lâm
Video Khánh Lâm
Ca sĩ Nhạc Trẻ